Kajakiem po dolnej Kwisie

Logo dla  Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”, która  rozpoczęła realizację projektu pn. „Dla Kwisy dla Natury  –  przygotowanie małej infrastruktury turystycznej służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów”.

Kategoria

logo